การแรเงา เป็นเทคนิคสร้างงานศิลปะอีกอย่างหนึ่ง เป็นการสร้างรอยดินสอ หรือสามารถใช้ปากกาลูกลื่นธรรมดาๆก็ย่อมได้ การแรเงาจนสามารถหลอกตาว่าเกิดมิติต่างๆนั้น มาจากการควบคุมน้ำหนักมือ ลงหนัก – ผ่อนเบา โดยการ ขีด , เขียน , เกลี่ย , ปาด , ทับ , ไขว้ แล้วแต่ตามจิตกรจะเลือกใช้ หรือตามความถนัด อีกทั้งรอยเหล่านี้ยังสามารถสร้างน้ำหนักให้เกิดลักษณะผิวของธรรมชาติ หรือให้มีความคล้ายคลึงกับหุ่นที่ใช้ในการเขียนได้อีกด้วย การแรเงา เป็นการสร้างความเข้ม โดยดูระยะต่างๆ ในการสร้างรูปทรงของงาน เมื่อวาดตามแสงเงาอย่างถูกต้อง ก็จะทำให้เกิดมิติในด้านต่างๆ และปริมาณมาตรของรูปทรง โดยวางน้ำหนักไล่เรียงจากอ่อนไปหาแก่ จนเกิดความเนียน จะเรียกว่า ค่าของสี ในระยะอ่อน , กลาง , แก่ ซึ่งนิยมเรียกกันว่า ‘น้ำหนัก’

การแรเงาน้ำหนัก เป็นการสร้างเงาในการวาดรูป เพื่อหลอกตาของผู้ชมเมื่อดูแล้ว รู้สึกได้ถึงความลึก มีระยะใกล้ – ไกล รวมทั้งดูมีปริมาตร สามารถเปลี่ยนรูปร่างซึ่งมีแค่ 2 มิติ ให้กลายเป็น 3 มิติได้ ทำให้รูปร่างที่มีแค่ ความกว้าง – ยาวเปลี่ยนกลายมีรูปทรง มีความตื้นลึกหนาบาง แต่อย่างไรก็ตามความตื้นลึกหนาบาง เป็นความรู้สึกเท่านั้น การทำให้เกิดการวาดรูปเช่นนี้ เป็นเทคนิคในการสร้างภาพลวงตา ซึ่งเป็นวิธีสร้างสรรค์งานศิลปะชนิดหนึ่ง

ที่มาของการวาดรูปแรเงา

มนุษย์สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้ โดยอาศัยแสงจากดวงอาทิตย์ หรือแหล่งกำเนิดแสงอื่นๆ แน่นอนว่าถ้ามีแสงสว่างก็ย่อมมีเงามาอยู่คู่กัน แสงกับเงา นี่เองจึงทำให้มนุษย์มองเห็นว่า ในวัตถุ 1 ชนิด มีน้ำหนักแตกต่างกัน เช่น วัตถุทรงกลมสีขาว บริเวณที่แสงตกกระทบใกล้ที่สุด จะเห็นเป็นสีขาวสว่างจ้า แต่บริเวณที่ไม่กระทบแสงจะมีสีขาวหม่น ทั้งที่ความจริงแล้ววัตถุทรงกลมสีขาวนั้นมีสีเท่ากันตลอดพื้นผิว

เพราะฉะนั้นแล้ว เมื่อธรรมชาติสร้างสรรค์ให้เกิดแสงและเงา สร้างให้มนุษย์มองเห็นความงามอันแตกต่างเช่นนี้ ผู้เขียนจึงจำเป็นต้องเข้าใจ การลงน้ำหนักอ่อน – แก่ ให้เกิดความใกล้เคียงกับน้ำหนักวัตถุของจริงมากที่สุด เนื่องจากความแตกต่างของน้ำหนักนี่เอง ส่งผลให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกแตกต่างกันไปได้ เช่น น้ำหนักอ่อนให้ความรู้สึกเบา นุ่ม  , น้ำหนักแก่ทำให้รู้สึกหนัก แข็งแรง อีกทั้งยังทำให้เกิดระยะต่างๆ ในการมองเห็นอีกด้วย เมื่อผู้สร้างสรรค์ผลงานมีความเข้าใจในเรื่อง แสง-เงา อย่างท่องแท้ และพยายามฝึกฝนให้การไล่น้ำหนักเกิดความนวลเนียนมากที่สุด ผลงานที่ออกมาก็จะมีความสวยงาม เป็นที่ประทับใจของผู้ชม