ทัศนศิลป์ เป็นการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ โดยการใช้จินตนาการ บวกกับความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการคิดอย่างมีระบบระเบียบเป็นขั้นตอน การสร้างสรรค์งานอย่างมีประสิทธิภาพสวยงาม มีการปฏิบัติงานตามแผนและมีการพัฒนาผลงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

จิตรกรรม

เป็นงานศิลปะ 2 มิติ คือไม่มีความลึกนูน สร้างสรรค์จากการวาดภาพ , ระบายสี ที่มีการจัดวางองค์ประกอบให้เกิดความสวยงาม แต่จิตกรสามารถเขียนภาพเหล่านั้นให้ดูหลอกตาได้ โดยการให้เห็นภาพ 2 มิติ เป็น 3 มิตินั่นเอง

ประติมากรรม

ประติมากรรม เป็นงานศิลปะที่ใช้เทคนิคการปั้น , แกะสลัก , หล่อ รวมทั้งจัดองค์ประกอบในเรื่องของความงามในด้านอื่นๆ ลงบนสื่อต่างๆ เช่น ไม้ , โลหะ , สัมฤทธิ์ เป็นต้น เป็นรูปทรง 3 มิติ ซึ่งมีทั้งความลึกนูน

งานประติมากรรม สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

  • ประติมากรรมนูนต่ำ
  • ประติมากรรมนูนสูง
  • ประติมากรรมลอยตัว

ภาพพิมพ์

หมายถึงรูปภาพที่สร้างขึ้นมาจากวิธีการพิมพ์ ภาพพิมพ์ทั่วไปแล้วเป็นแบบเดียวกับจิตรกรรมและภาพถ่าย คือเป็นผลงานมีแค่ 2 มิติ แต่สามารถสร้างมิติที่ 3 ได้ นั่นก็คือความลึกที่เกิดจากาการใช้เทคนิคที่ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ คือ เส้น , สี , น้ำหนัก รวมทั้งพื้นผิว เป็นการวาด, แรงเงาหรือระบายสีให้เกิดความลวงตา ดูแล้วมีความรู้สึกลึกเข้าไปในระนาบ 2 มิติของภาพนั้นๆ แต่ถึงอย่างไรก็ตามภาพพิมพ์ก็มีความแตกต่างไปจากจิตรกรรมอยู่บ้าง ในส่วนของเทคนิคการสร้างผลงานนั่นเอง โดยภาพจิตรกรรมนั้น จิตกรจะต้องเขียน หรือวาดภาพระบายสีลงไปบนผืนผ้าใบ , กระดาษ เพื่อสร้างผลงานออกมาเป็นภาพอย่างทันทีทันใด แต่ถ้าเป็นการสร้างผลงานภาพพิมพ์ ศิลปินจำเป็นต้องสร้างแม่พิมพ์ขึ้นมาก่อน แล้วจึงไปยังกระบวนการพิมพ์ เพื่อถ่ายทอดออกมาได้

สถาปัตยกรรม

สถาปัตยกรรม เป็นผลงานศิลปะจากการสร้างสิ่งก่อสร้าง เช่น ตึก , อาคาร เป็นต้น รวมทั้งการวางผังเมือง การจัดผังของอาณาเขตต่างๆ , การตกแต่งอาคาร , การออกแบบสิ่งก่อสร้าง โดยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นงานศิลปะอีกแขนงหนึ่ง ที่มีขนาดใหญ่จำเป็นต้องใช้ผู้สร้างจำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นงานศิลปะ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้คนโดยตรง และมีอายุยืนยาว สถาปัตยกรรมเป็นการจัดสรรที่ว่างเปล่า ให้เกิดประโยชน์แก่มนุษย์ อันผสมผสานกับศาสตร์อื่นๆ เช่น วิศวกรรม , วิทยาศาสตร์ , สังคม , มนุษย์วิทยา และแน่นอนว่าต้องเกี่ยวข้องกับศิลปะ โดยคุณค่าของสถาปัตยกรรม มีองค์ประกอบ 2 ชนิด ได้แก่

  • สร้างขึ้นเพื่อให้มนุษย์อาศัยอยู่ หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ตึกสูง , บ้านเรือน , โบสถ์ , วิหาร เป็นต้น
  • สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ในด้านอื่น แต่ก็เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์อยู่ดี เช่น อนุสาวรีย์ , เจดีย์ , สะพาน เป็นต้น โดยผู้สร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรม คือ สถาปนิก