งานศิลปะ เป็นคำที่ใช่เรียกผลงานโดยรวม อันเกิดจากฝีมือสร้างสรรค์ของมนุษย์ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ดังนี้

งานจิตรกรรม

เป็นผลงานอันแสดงออกทางด้านการขีดเขียน , วาด , ระบายสี เพื่อให้เกิดภาพงานศิลปะขึ้นมา โดยงานศิลปะแบบนี้จะเป็นลักษณะ 2 มิติ แบน ไม่มีความลึกหรือนูน แต่ศิลปินสามารถเขียนลวงตาให้ผู้ชมเห็นว่ามีความลึกหรือความนูนได้ ความงามของศิลปะชนิดนี้เกิดจากการใช้สีในรูปแบบที่แตกต่างกัน

งานจิตรกรรมเป็นงานที่มีความเก่าแก่ ตั้งแต่ยุคที่มนุษย์ขีดเขียนภาพบนผนังถ้ำ หรือบนภาชนะเครื่องใช้ต่าง ๆ จนพัฒนากลายมาเป็นภาพวาดในปัจจุบัน

ประติมากรรม

เป็นผลงานศิลปะรูปทรง 3 มิติ คือมีทั้ง ปริมาตร และน้ำหนัก สร้างมาจากการใช้วัสดุชนิดต่างๆ และมีเทคนิคที่แตกต่างกัน ได้แก่

  • การปั้น เป็นการสร้างงานศิลปะแบบ 3 มิติ จากวัสดุที่มีความเหนียว นุ่มอ่อนตัว รวมทั้งต้องสามารถยึดจับตัวกันได้ดี วัสดุยอดนิยม ได้แก่ ดินเหนียว , ดินน้ำมัน , ปูน , ขี้เลื่อยผสมกาว เป็นต้น
  • การแกะสลัก เป็นการสร้างงานศิลปะแบบ 3 มิติ จากวัสดุที่มีความแข็ง , เปราะ ทั้งนี้ต้องมีการนำเครื่องมือ หรือวัสดุเข้ามาช่วย โดยเป็นเครื่องมีที่เหมาะกับการเกะสลักโดยเฉพาะ ได้แก่ ไม้ , หิน , กระจก , แก้ว , ปูนปลาสเตอร์ เป็นต้น
  • การหล่อ เป็นการสร้างงานศิลปะแบบ 3 มิติจากวัสดุ ที่สามารถหลอมเหลวตัวเองและกลับมาแข็งตัวได้อีกครั้ง โดยใช้แม่พิมพ์ในกาขึ้นรูป ด้วยวิธีนี้จะทำให้ศิลปินสร้างผลงานซึ่งเหมือนกันทุกอย่างตั้งแต่ 2 ชิ้นขึ้นไปได้ ส่วนวัสดุที่นิยมนำมาใช้หล่อ เช่น โลหะ , ปูน , แป้ง , แก้ว , ขี้ผึ้ง เป็นต้น
  • การขึ้นรูป เป็นการสร้างงานศิลปะแบบ 3 มิติ โดยนำเอาวัสดุหลายชนิด มาประกอบเข้าด้วยกัน พร้อมทำการยึดติดกันด้วยวัสดุต่างๆ

การเลือกเทคนิคเพื่อนำมาสร้างสรรค์งานประติมากรรม ให้ยึดหลักจากวัสดุที่ต้องการนำมาสร้าง และไม่ว่าประติมากรจะสร้างขึ้นด้วยเทคนิคใดก็ตาม จะสามารถนำมาแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ นูนต่ำ , นูนสูง , ลอยตัว ผู้สร้างสรรค์งาน

ประเภทของงานประติมากรรม

ประติมากรรมนูนต่ำ เป็นรูปขึ้นนูนอันก่อตัวมาจากพื้นหลัง สามารถมองเห็นได้แค่ด้านเดียว คือบริเวณด้านหน้า มีความสูงจากพื้นไม่ถึงครึ่งของรูปจริง เช่น รูปนูนเหรียญ , รูปนูนตกแต่งภาชนะ , รูปนูนตกแต่งอาคารสถาปัตยกรรม เช่น โบสถ์ วิหาร รวมทั้งพระเครื่องบางชนิด

ประติมากรรมนูนสูง มีลักษณะแบบเดียวกับปะติมากรรมนูนต่ำ แต่มีความสูงครึ่งหนึ่งของรูปจริงขึ้นไป มีลวดลายลึก ชัดเจน สมจริงมากกว่าแบบนูนต่ำ

ประติมากรรมลอยตัว สามารถมองเห็นได้รอบด้าน เช่น ภาชนะ , รูปเคารพ , พระพุทธรูป , รูปบุคคลเป็นต้น