ภาพวาดของลีโอนาร์โด ดา วินชี่ ศิลปินชื่อดังชาวอิตาลีหลายๆ ภาพล้วนแล้วถูกวาดขึ้นมาจากแรงบันดาลใจหรือสิ่งที่เขามีแนวคิดต้องการสื่อสารอะไรออกมาสักอย่างเพื่อให้คนอื่นได้รับรู้จึงไม่น่าแปลกใจที่ภาพวาดของเขาหลายๆ ภาพจะเป็นภาพที่สามารถสื่อความหมายต่างๆ ออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมและกลายเป็นภาพที่คนทั่วโลกให้ความสนใจมาจนถึงทุกวันนี้เหมือนกับภาพที่ชื่อว่า The Last Supper หรือ อาหารค่ำมื้อสุดท้าย ก็เป็นภาพวาดอีกภาพหนึ่งของ ดา วินชี่ ที่ยัคงได้รับความนิยมและมีเรื่องราวน่ารู้มากมายมาจนถึงทุกวันนี้

ประวัติและความน่าสนใจของภาพ The Last Supper ที่ควรรู้

The Last Supper หรือภาพอาหารค่ำมื้อสุดท้าย ซึ่งในภาษาอิตาลีอ่านว่า Il cenacolo หรือ L’ultima cena เป็นภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังทีถูกวาดขึ้นโดยลีโอนาร์โด ดา วินชี่ ศิลปินนักวาดภาพชาวอิตาลีที่เขาต้องการวาดภาพนี้ให้กับ ลูโดวีโก สฟอร์ซา ซึ่งเป็นผู้ที่เคยอุปถัมภ์เขามา สำหรับภาพ The Last Supper เป็นภาพเหตุการณ์ตามพระวรสารภาพอันเกี่ยวข้องกับอาหารค่ำมื่อสุดท้ายของพระเยซูกับอัครทูต ก่อนที่พระองค์จะทรงถูกนำไปตรึงกางเขน สำหรับภาพวาดดังกล่าวนี้เป็นภาพวาดที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปไหนได้เนื่องจากว่า ดา วินชี่ วาดด้วยปูนเปียกบนผนัง ปัจจุบันภาพวาดดังกล่าวตั้งอยู่ที่ โบสถ์พระแม่แห่งพระหรรษทาน หรือ Santa Maria delle Grazie, ซึ่งเป็นโบสถ์และคอนแวนต์แห่งคณะโดมินิกัน ตั้งอยู่ที่เมืองมิลาน อิตาลี ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อปี 1980 ลักษณะการวาดภาพดังกล่าวถูกเรียกว่าเป็นการวาดภาพแบบ Fesco หรือการวาดภาพปูนเปียกบนผนัง ช่วงเวลาในการวาดภาพ The Last Supper นี้อยู่ในช่วงปี ค.ศ. 1495 – 1497 นอกจากนี้ภาพวาดดังกล่าวยังถือเป็นภาพวาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่ ดา วินชี่ เคยวาดและยังคงสภาพให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชมความงดงามนี้อย่างชัดเจนจนปัจจุบันนอกจากนี้ยังถือว่าเป็นหนึ่งในภาพจิตรกรรมที่คนทั่วโลกรู้จักกันเป็นอย่างดี สำหรับภาพวาดดังกล่าวยังถือเป็นแกนสำคัญเกี่ยวกับกาดำเนินเรื่องของนิยายระดับโลกอย่าง ถอดรหัสดาวินชี่ ที่เนื้อหาได้กล่าวว่า ลีโอนาร์โด ดา วินชี่ ได้แอบแฝงปริศนาบางอย่างเอาไว้ที่ภาพนี้เป็นการแสดงถึงสาวกหญิงที่มีความใกล้ชิดและมีความสัมพันธ์กับพระเยซู อย่างไรก็ตามเนื้อหาดังกล่าวนี้ได้รับการคัดค้านจากศาสนจักรคาทอลิกเป็นอย่างมาก

The Last Supper เป็นภาพที่บรรยายเกี่ยวกับปฏิกิริยาของแต่ละอัครสาวกช่วงสำคัญที่สุดช่วงหนึ่งตอนที่พระเยซูทำนายว่า หนึ่งในผู้ร่วมโต๊ะอาหารดังกล่าวจะทรยศต่อพระองค์ ถือเป็นภาพวาดที่กลายเป็นตำนานแห่งความน่าสนใจและมีผู้คนจำนวนไม่น้อยต่างก็ต้องการไปเห็นภาพนี้ด้วยตนเอง