คำว่าศิลปะเป็นคำสั้นๆ แต่มีความหมายอันยิ่งใหญ่ เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์มาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ ถ้าพูดถึงความหมายทั่วไปแล้วหมายถึงการสร้างชิ้นงานศิลปะจากฝีมือของมนุษย์ ส่วนคำที่ใช้ในภาษาอังกฤษคือคำว่า Art ศิลปะเป็นคำที่มีความหมายกว้าง แต่ความหมายโดยทั่วไปแล้วก็เกี่ยวกับ การสร้างสรรค์, สุนทรียภาพ รวมทั้งการสร้างอารมณ์ต่าง ๆ

งานศิลปะ สามารถสร้างได้จากเทคนิคหลายชนิด บางประเภทก็ใช้หลายเทคนิคผสมผสานเข้าด้วยกัน โดยผู้สร้างสรรค์งานศิลปะเราเรียกว่าศิลปิน ในการสร้างชิ้นงานขึ้นมาชิ้นหนึ่ง ศิลปินต้องมีจุดประสงค์ที่ต้องการถ่ายทอด เช่น เพื่อสื่อสาร, สื่ออารมณ์, หรือใช้งานศิลปะในเชิงสัญลักษณ์ปลายเปิดเพื่อให้ผู้ชม นำไป คบคิด , ตีความ กันเอาเอง

งานศิลปะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ภาพวาดเท่านั้น เพราะมันยังรวมไปถึงงานในรูปแบบอื่นๆอีกด้วย เช่น งานเขียน , บทกวี , การเต้นรำ , การแสดง , ดนตรี เป็นต้น แต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าพูดถึงงานศิลปะ จะหมายถึงงานทางทัศนศิลป์มากกว่า เช่น ภาพวาด , ภาพเขียน , งานประติมากรรม , งานแกะสลัก เป็นต้น

ศิลปะก็เป็นอีกศาสตร์ความรู้หนึ่ง ที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่มีมนุษย์เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ อีกทั้งยังเป็นศาสตร์ที่นักปราชญ์ให้ความสนใจและชื่นชมเป็นอย่างมาก

อะไรทำให้ศิลปะมีความแตกต่างกัน

คุณจะเห็นได้ว่าการสร้างสรรค์งานศิลป์ของมนุษย์ในแต่ละเชื้อชาติ มีความแตกต่างกันออกไป อันเนื่องมาจากอิทธิพลต่าง ๆ เช่น

  • สภาพทางภูมิศาสตร์
  • ประวัติศาสตร์
  • สังคม
  • ปรัชญา และศาสนา
  • วัสดุ เป็นต้น

สำหรับในประเทศไทย เราต่างทราบกันดีว่าศิลปะ มีรากฐานมาจากศาสนาพุทธเป็นสำคัญ เนื่องจากศาสนาพุทธเป็นสิ่งแวดล้อมอันเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยอดีต ศาสนาพุทธกับประเทศไทย ช่วยโน้มน้าวจิตใจให้คนคนมีความกล้าหาญ , อดทนต่ออุปสรรค , มีความอ่อนโยน , เมตตาปราณี รวมทั้งทำให้เกิดศรัทธาแรงกล้า ในการทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จลุล่วง เพราะฉะนั้นศิลปกรรมต่างๆ ในประเทศไทยส่วนใหญ่ ศิลปินเป็นส่วนสำคัญที่จะพลักดันหรือช่วยให้คำสอนของศาสนาและปรัชญามีความโดดเด่นยิ่งขึ้น อีกทั้งยังทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย โดยการสร้างผลงานเหล่านั้นให้ออกมาเป็นเชิงสัญลักษณ์ ไม่ว่าจะทั้งภาพเขียน , งานปั้น , งานแกะสลัก เป็นต้น

จากการท้องถิ่นในแต่ละแห่งต่างมีทรัพยากรที่แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นวัสดุที่จะนำมาสร้างสรรค์ก็ย่อมมีความแตกต่างหลากหลายกันออกไปตามแต่ล่ะภูมิภาค เช่น ภาคเหนือ เป็นแหล่งสร้างงานศิลปะจากกระดาษสา ซึ่งเอามาทำเป็นโคมไฟ ประดับในงานเทศกาลยี่เป็ง , ภาคอีสาน เด่นในงานศิลปะพื้นบ้านหลายเรื่อง แต่ที่ผู้คนรู้จักกันมากที่สุด ก็คือ แหล่งทำเครื่องปั้นดินเผา จ.อุดรธานี ,  ผลงานศิลปะของ ภาคใต้ เช่นทำเรือกอและ เป็นต้น