จิตรกรรมฝาผนัง คือ การเขียนภาพศิลปะลงผนังหรือเพดาน โดยเทคนิคที่ได้รับความนิยมกันมากที่สุด คือ การวาดภาพบนผนังปูนปลาสเตอร์เปียก ในเอเชียเองก็มีการวาดภาพจิตกรรมฝาพนังเช่นเดียวกัน ซึ่งมีเอกลักษณ์สวยงาม โดดเด่น เฉพาะตัว แต่ชาวตะวันตกอาจไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่ เพราะอยู่ไหลคนละซีกโลก อีกทั้งยังขาดความรู้เกี่ยวกับงานศิลป์ทางโลกตะวันออก เพราะฉะนั้นโลกปัจจุบันนี้ งานศิลป์จึงเต็มไปด้วยกลิ่นอายของโลกตะวันตกอยู่มาก ถ้าเราไม่ทำความรู้จักหรืออนุรักษ์เสียตั้งแต่ตอนนี้ เท่ากับเรากำลังสูญเสียขุมทรัพย์ทางปัญญาจากโลกตะวันออกอันแสนสำคัญ โดยเป็นเรื่องน่าเสียดายอย่างสุดซึ้ง

การวาดภาพจิตกรรมฝาผนังของไทย

จิตรกรรมฝาผนังของไทย มีเอกลักษณ์คือ ไม่มีความลึกของภาพ ตามหลักการทัศนีย์วิทยา แบบศิลปะสไตล์ตะวันตกส่วนใหญ่ ซึ่งชอบวาดให้วัตถุมีขนาดใหญ่ เมื่อวัตถุนั้นอยู่หน้าสุด แล้วค่อยๆไล่เล็กลงไปจนสุดสายตา จิตรกรรมฝาผนังของไทย เป็นการเขียนภาพเพื่อแสดงให้เห็นถึง ตัวละครและสิ่งของอันวิจิตรต่างๆ ให้มีขนาดเท่ากัน แต่เป็นการผลักระยะให้ห่างจากการใช้เทคนิคพื้นที่และการลงน้ำหนักของสี มีการแบ่งภาพออกเป็นช่อง พร้อมเล่าเรื่องราวต่างๆ ผ่านการใช้ภูเขา ,  ต้นไม้ , คั่นเพื่อทำการแบ่งเรื่องของภาพ จุดเด่นคือการใช้เส้นหยักขนาดใหญ่ หรือวาดเส้นที่แลดูคล้ายคลื่น เพื่อทำการแบ่งภาพ ซึ่งภาษาในวงการศิลปะเรียกกันว่า ‘เส้นสินเทา’

จิตรกรรมฝาผนังของไทยยุคก่อนหน้ารัตนโกสินทร์ หรือยุคกรุงศรีอยุธยานั้น ช่างฝีมือจากอยุธยาจะใช้สีในการทำงานน้อยมาก สีที่ได้รับความนิยม เช่น สีแดงจากชาด , สีดำจากเขม่าควัน สีขาวและสีเหลืองจากดินขาวและดินเหลือง ตามด้วยสีทองจากทองคำเปลว ต่อมาพอเข้าสู่สมัยรัตนโกสินทร์จวบจนล่วงเลยไปยังรัตนโกสินทร์ตอนปลาย การใช้สีเกิดความหลากหลายมากกว่าเดิม เนื่องจากมีสีวิทยาศาสตร์จากจีนและญี่ปุ่นนำเข้ามาขาย ทำให้ช่างศิลป์บรรเลงผลงานได้มมากกว่าเดิม อีกทั้งยังมีการใช้เส้นนำสายตาตามศิลปะสไตล์ตะวันตก ไม่เป็นภาพแบนเหมือนสมัยก่อนอีกต่อไป นอกจากนี้ยังมีโครงสร้างสีที่ได้รับอิทธิพลจาก Impressionism อีกด้วย แต่ถึงกระนั้นก็ตามจิตรกรรมฝาผนังของไทยก็ยังคงวางเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเหนียวแน่นมิเสื่อมคลายไปตามกระแสที่เข้ามา

เมื่อทำจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทร์ มาเปรียบเทียบกับสมัยอยุธยา จะพบว่าสมัยอยุธยาจะมีการใช้สีน้อยกว่า อีกทั้งการใช้เส้นสบัดก็แรงกว่า สมัยรัตนโกสินทร์จะใช้สีเยอะ เพราะมีสีนำเข้ามาจากต่างประเทศ ตัดเส้นได้อย่างละเอียดลออ มักทำฉากหลังให้เป็นสีเข้ม เพื่อให้ตัวละครเกิดความเด่นชัดออกมาจากเนื้อเรื่องนั่นเอง